נוסחאות זהב-01.png

35481 (804)

שאלון ראשון (65%) - מתמטיקה - 4 יח"ל

נושאי לימוד
פרק 1: בעיות מילוליות, גיאומטריה אנליטית והסתברות 
פרק 2: גאומטריה וטריגונומטריה במישור
פרק 3: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

פרטני, בזוג או קבוצה קטנה

שאלוני הבגרות ופתרונות

32 בחינות בגרות ופתרונות - 2009-2021

קורס 35481

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1 -  בעיות מילוליות

יחידה 2 - גיאומטריה אנליטית

יחידה 3 - הסתברות

יחידה 4 - גיאומטריה

יחידה 5- טריגונומטריה במישור

יחידה 6 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי