חומרי לימוד במתמטיקה

מגוון של דפי סיכום, דפי תירגול ופתרונות למבחני הבגרות

 
 

5 יחידות לימוד - שאלון ב' - 035582 - 40%

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

פרק 1: הנדסה אנליטית, הנדסת במרחב, וקטורים ומספרים מרוכבים

פרק 2: חשבון דיפרנציאלי איטגרלי וגדילה ודעיכה

5 יחידות לימוד - שאלון א' - 035581 - 60%

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

 פרק 1: בעיות הספק ותנועה, סדרות והסתברות  

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה  

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון 

4 יחידות לימוד - שאלון ב' - 035482 - 35%

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

פרק 1: סדרות, הנדסת במרחב, 

פרק 2: חשבון דיפרנציאלי איטגרלי וגדילה ודעיכה

4 יחידות לימוד - שאלון א' - 035481 - 65%

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

 פרק 1: בעיות כמות, גאומטריות ותנועה, הנדסה אנליטית והסתברות  

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה  

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון 

3 יחידות לימוד - שאלון ג' - 035382 - 40%

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, , חדשבון דיפרנצאלי ואנטגרלי ובעיות קיצון

3 יחידות לימוד - שאלון ב' - 035381 - 60%

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, ,הסתברות,, טריגונומטריה, סטטיסטיקה, התפלגות נורמלית, גדילה ודעיכה 

3 יחידות לימוד - שאלון א' - 035831 - 60%

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, ,הסתברות,, טריגונומטריה, סטטיסטיקה,

כיתה י

אלגברה, חשבון דיפרנצאלי,

טריגונומטריה וגיאומטריה

כיתה ט

חזקות, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית, מרובעים והנדסת המרחב

כיתה ח

פונקציה קווית, משוואות, בעיות מילוליות,  יחס, פרופורציה וקנה מידה,  הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב

כיתה ז

אלגברה, חוקיות, משוואות, בעיות מילוליות, מערכת צירים, פונקציה, הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב