חומרי לימוד במתמטיקה

מגוון של דפי סיכום ודפי תירגול במתמטיקה לכל רמות הלמידה 

 

כיתה י

אלגברה, חשבון דיפרנצאלי, טריגונומטריה וגיאומטירה

כיתה ט

חזקות, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית, מרובעים והנדסת המרחב

כיתה ח

פונקציה קווית, משוואות, בעיות מילוליות,  יחס, פרופורציה וקנה מידה,  גיאומטירה והנדסת המרחב

כיתה ז

אלגברה, חוקיות, משוואות, בעיות מילוליות, מערכת צירים, פונקציה, הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב

 

5 יחידות

581

בעיות מלוליות, סדרות, הסתברות, גיאומטירה, טריגונומטריה, חדשבון דיפרנצאלי ואנטגרלי ובעיות קיצון

582

הנדסה אנליטית, הנדסת במרחב, וקטורים, מספרים מרוכבים,  חשבון דיפרנצאלי ואנטגרלי וגדילה ודעיכה

4 יחידות

481

בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, הסתברות, גיאומטירה, טריגונומטריה, חדשבון דיפרנצאלי ואנטגרלי ובעיות קיצון

482

הנדסה מרחב, סדרות,  חשבון דיפרנצאלי

ואנטגרלי וגדילה ודעיכה

3 יחידות

106

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, הסתברות,, טריגונומטריה, סטטיסטיקה, 

381

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, ,הסתברות,, טריגונומטריה, סטטיסטיקה,

התפלגות נורמלית, גדילה ודעיכה

382

בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, , חדשבון דיפרנצאלי ואנטגרלי ובעיות קיצון