חומרי לימוד במתמטיקה

מגוון של דפי סיכום, דפי תירגול ופתרונות למבחני הבגרות

 
 

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

5 יחידות לימוד - שאלון ב' - 035582 - 40%

פרק 1: הנדסה אנליטית, הנדסת במרחב, וקטורים ומספרים מרוכבים

פרק 2: חשבון דיפרנציאלי איטגרלי וגדילה ודעיכה

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

5 יחידות לימוד - שאלון א' - 035581 - 60%

 פרק 1: בעיות הספק ותנועה, סדרות והסתברות  

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה  

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

4 יחידות לימוד - שאלון ב' - 035482 - 35%

פרק 1: סדרות, הנדסת במרחב, 

פרק 2: חשבון דיפרנציאלי איטגרלי וגדילה ודעיכה

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

4 יחידות לימוד - שאלון א' - 035481 - 65%

פרק 1: בעיות כמות, גאומטריות ותנועה, הנדסה אנליטית והסתברות  

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה  

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון 

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

3 יחידות לימוד - שאלון ג' - 035382 - 40%

בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, חשבון דיפרנצאלי ואינטגרלי ובעיות קיצון

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

3 יחידות לימוד - שאלון ב' - 035381 - 35%

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, הסתברות, טריגונומטריה, סטטיסטיקה, סדרות, התפלגות נורמלית, גדילה ודעיכה

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

3 יחידות לימוד - שאלון א' - 035182 - 25%

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, ,הסתברות, טריגונומטריה, סטטיסטיקה, סדרות

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

כיתה י  

אלגברה: מש' פרמטריות, מש' מיוחדות, אי שווין, נגזרת ומשיק, חקירת פונקצית פולינום, קשר בין גרף הנגזרת והפונקציה, פונקציית מנה, פ' אי רציונאלית,

גיאומטריה: מפגש תיכונים , תלס, מ. חוצה זווית,  דימיון, שטחים.

טריגונומטירה: ישר זווית, מ. הסינוסים והקוסינוסים

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

כיתה ט

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית.

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים,  והנדסת המרחב

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

כיתה ח

אלגברה: פונקציה קווית, יחס, פרופורציה וקנה מידה, משוואת, מערכת משוואת, אחוזים.

גיאומטריה: קטעים וזוויות, קווים מקבילים, חפיפת משולשים, משולש שווה שוקים, דלתון, דמיון משולשים.

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

כיתה ז

אלגברה: ביטוים אלגברה, חוקיות, אפס ואחד, חזקות ושורשים, מספרים מכוונים,  משוואות, בעיות מילוליות, מערכת צירים, פונקציה, הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב

אלגברה: חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית

גיאומטריה: משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

פיזיקה - מכניקה

משקל ומסה, אנרגיה, קינמטיקה, חוקי ניוטון, כוחות, זריקה אופקית, תנועה מעגלית