חומרי לימוד במתמטיקה

מגוון של דפי סיכום, דפי תירגול ופתרונות למבחני הבגרות

 
Image by Roman Mager

5 יחידות לימוד

שאלוני הבגרות, פתרונות וחומרי למידה נוספים

דף נוסחאות

מיקוד קיץ 2020 >

שאלון שני (40%) - 35582

פרק 1: הנדסה אנליטית, הנדסת במרחב, וקטורים ומספרים מרוכבים

פרק 2: חשבון דיפרנציאלי איטגרלי וגדילה ודעיכה

שאלון ראשון (60%) - 35581 

פרק 1: בעיות הספק ותנועה, סדרות והסתברות

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון 

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

 פתרון > 

 פתרון > 

 פתרון > 

מועד חורף 2020 - 581 >

Image by 🇨🇭 Claudio Schwarz | @purzlba
Image by Roman Mager

4 יחידות לימוד

שאלוני הבגרות, פתרונות וחומרי למידה נוספים

דף נוסחאות

מיקוד קיץ 2020 >

שאלון שני (35%) - 35482

פרק 1: סדרות, הנדסת במרחב, 

פרק 2: חשבון דיפרנציאלי איטגרלי וגדילה ודעיכה

שאלון ראשון (65%) - 35481 

פרק 1: בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית הסתברות

פרק 2: גאומטירה, טריגונומטריה

פרק 3: חששבון דיפרנצאלי ואנטגרלי ובעיות קיצון

 פתרון > 

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

 פתרון > 

 פתרון > 

שאלון קיץ 2020 - 581 >

Image by Junaid Ahmed
Image by Roman Mager

3 יחידות לימוד

שאלוני הבגרות, פתרונות וחומרי למידה נוספים

מיקוד 2020

מיקוד קיץ 2020 >

שאלון שני (35%) - 35381

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, ,הסתברות,, טריגונומטריה, סטטיסטיקה, התפלגות נורמלית, גדילה ודעיכה 

שאלון שלישי: (40%) 382 בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, , חדשבון דיפרנצאלי ואנטגרלי ובעיות קיצון

שאלון ראשון (25%) - 35106 

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, הסתברות,, טריגונומטריה, סטטיסטיקה, 

 פתרון > 

שאלון קיץ 2020 - 581 >

 פתרון > 

 פתרון > 

 פתרון > 

שאלון קיץ 2020 - 581 >

שאלונים נוספים >

שאלונים נוספים >

Image by 🇨🇭 Claudio Schwarz | @purzlba
 

כיתה י

אלגברה, חשבון דיפרנצאלי,

טריגונומטריה וגיאומטריה

כיתה ט

חזקות, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית, מרובעים והנדסת המרחב

כיתה ח

פונקציה קווית, משוואות, בעיות מילוליות,  יחס, פרופורציה וקנה מידה,  הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב

כיתה ז

אלגברה, חוקיות, משוואות, בעיות מילוליות, מערכת צירים, פונקציה, הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב