חומרי לימוד במתמטיקה

מגוון של דפי סיכום ודפי תירגול ופתרונות למבחני הבגרות

 

כיתה י

אלגברה, חשבון דיפרנצאלי,

טריגונומטריה וגיאומטריה

כיתה ט

חזקות, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית, מרובעים והנדסת המרחב

כיתה ח

פונקציה קווית, משוואות, בעיות מילוליות,  יחס, פרופורציה וקנה מידה,  הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב

כיתה ז

אלגברה, חוקיות, משוואות, בעיות מילוליות, מערכת צירים, פונקציה, הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב

 

5 יחידות

(60%) 581ב

פרק 1: בעיות הספק ותנועה, סדרות והסתברות

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון 

(40%) 582

הנדסה אנליטית, הנדסת במרחב, וקטורים, מספרים מרוכבים,  חשבון דיפרנצאלי ואנטגרלי וגדילה ודעיכה

4 יחידות

(65%) 481

בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, הסתברות, גיאומטירה, טריגונומטריה, חדשבון דיפרנצאלי ואנטגרלי ובעיות קיצון

(35%) 482

הנדסה מרחב, סדרות,  חשבון דיפרנצאלי

ואנטגרלי וגדילה ודעיכה

3 יחידות

(25%) 106

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, הסתברות,, טריגונומטריה, סטטיסטיקה, 

(35%) 381

אלגברה, בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, ,הסתברות,, טריגונומטריה, סטטיסטיקה,

התפלגות נורמלית, גדילה ודעיכה

(40%) 382

בעיות מלוליות, הנדסה אנליטית, , חדשבון דיפרנצאלי ואנטגרלי ובעיות קיצון