נוסחאות זהב-01.png

035582 (807)

שאלון שני (40%) - מתמטיקה - 5 יח"ל

נושאי לימוד
פרק 1: הנדסה אנליטית, הנדסת המרחב, וקטורים ומספרים מרוכבים
פרק 2: פונקציות לוגריתמיות, מעריכיות וגדילה ודעיכה

פרטני, בזוג או קבוצה קטנה

שאלוני הבגרות ופתרונות

32 בחינות בגרות ופתרונות - 2009-2021

קורס 35582

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1 -  הנדסה אנליטית

יחידה 2 - הנדסת המרחב

יחידה 3 - וקטורים

יחידה 4 - מספרים מרוכבים

יחידה 5- פונקציות לוגריתמיות

יחידה 6 - מעריכיות

יחידה 7 - גדילה ודעיכה