נוסחאות זהב-01.png

35482 (805)

שאלון שני (35%) - מתמטיקה - 4 יח"ל

נושאי לימוד
פרק 1: סדרות וטריגונומטריה במרחב
פרק 2: גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, מערכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה 

 

פרטני, בזוג או קבוצה קטנה

שאלוני הבגרות ופתרונות

32 בחינות בגרות ופתרונות - 2009-2021

קורס 35482

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1 -  משוואות ואי שוויון מערכיים

חדש! עלה

יחידה 2 - משוואות ואי שוויון  לוגרתמים 

משוואות ואי שוויון לוגריתמים >

יחידה 3 - חקירת פונקציה מערכית

חקירת פונקציה מערכית - תרגול >

יחידה 4 - חקירת פונקציה לוגריתמית 

חקירת פונקציה לוגריתמית - תרגול >

יחידה 5- משוואות טריגונומטריות

משוואות טריגונומטריות - תרגול >

יחידה 6 - חקירת פונקציות טרגונומטריות

חקירת פונקציות טריגונומטריות - תרגול >

יחידה 7 - אינטגרל

אינטגרל - תרגול >

יחידה 8 - סדרה חשבונית

חדש! עלה

יחידה 9 - סדרה הנדסית

סדרה הנדסית - תרגול >

יחידה 10 - סדרות מעורבות וכלליות

סדרות מעורבת וכלליות - תרגול >

יחידה 11 - הנדסת המרחב

הנדסת המרחב - תרגול >

יחידה 12 - גדילה ודעיכה

גדילה ודעיכה - תרגול >