נוסחאות זהב-01.png

035581 (806)

שאלון ראשון (60%) - מתמטיקה - 5 יח"ל

נושאי לימוד

פרק 1: בעיות הספק ותנועה, סדרות והסתברות

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון 

פרטני, בזוג או קבוצה קטנה

מה שחשוב

משפטי גיאומטריה >

כל המשפטים

מיקוד קיץ 2021 

מה שירד ומה שנשאר

שאלוני הבגרות ופתרונות

32 בחינות בגרות ופתרונות - 2009-2021

קורס 35581

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1 -  בעיות מילוליות - תנועה

יחידה 1 -  בעיות מילוליות - הספק

יחידה 2 - סדרות - חשבונית

יחידה 2 - סדרות - הנדסית 

יחידה 3 - הסתברות - בסיס

יחידה 4 - גיאומטריה 

יחידה 5- טריגונומטריה

יחידה 6 - חקירת פונקציה - פולינום וירצינאלי

יחידה 7 - אינטגרל 

יחידה 8 - בעיות קיצון