מתמטיקה 

חוקי חזקות, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות, הסתברות, פונקציה ריבועית, משולשים, מקביליות, מרובעים וקטע אמצעים 

כיתה ט'

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1 - אלגברה - חוקי חזקות

חוקי חזקות - הסבר >

יחידה 2 - אלגברה - שורשים וכתיב מדעי

שורשים וכתיב מדעי - הסבר

שורשים וכתיב מדעי - תרגילים >

יחידה 3 - אלגברה - פירוק לגורמים

פירוק לגורמים - הסבר

יחידה 4 - אלגברה - משוואות

משוואות - הסבר

יחידה 5 - אלגברה - אחוזים

אחוזים - הסבר

יחידה 6 - אלגברה - פונקציה ריבועית בסיס

פונקציה ריבועית  - הסבר

יחידה 7 - אלגברה - פונקציה ריבועית

פונקציה ריבועית - הסבר

יחידה 8 - אלגברה - פונקציה ריבועית מתקדם

פונקציה ריבועית מתקדם - הסבר

יחידה 9 - אלגברה - הסתברות

הסתברות - הסבר

יחידה 10 - גיאומטריה - משולשים - חזרה

משולשים חזרה - הסבר

יחידה 11 - גיאומטריה - מקבילית

מקבילית  - הסבר

יחידה 12 - גיאומטריה - מקביליות מיוחדות: מלבן, מעוין וריבוע

מקביליות מיוחדות - הסבר

יחידה 13 - גיאומטריה - טרפז 

טרפז  - הסבר

יחידה 14 - גיאומטריה - קטע אמצעים 

קטע אמצעים - הסבר

קטע אמצעים - תרגילים

יחידה 15 - תרגילי אתגר

תרגילי אתגר - הסבר

תרגילי אתגר - תרגילים

יחידה 16 - בחינות

בחינות - הסבר

בחינות