מתמטיקה 

כיתה ט'

חזקות, פילוג, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות,  הסתברות, פונקציה ריבועית, משולש ישר זווית, מקביליות, טרפז, קטע אמצעים, מרובעים והנדסת המרחב

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1 - אלגברה - חוקי חזקות

יחידה 2 - אלגברה - שורשים וכתיב מדעי

שורשים וכתיב מדעי - תרגילים >

יחידה 3 - אלגברה - פילוג מורחב ושימוש בנוס' הכפל המקוצר

יחידה 4 - אלגברה - פירוק לגורמים וצמצום שברים

יחידה 5 - אלגברה - משוואות

יחידה 6 - אלגברה - בעיות מילוליות

יחידה 7 - אלגברה - אחוזים

יחידה 8 - אלגברה - פונקציה ריבועית בסיס

יחידה 9 - אלגברה - פונקציה ריבועית

יחידה 10 - אלגברה - פונקציה ריבועית - אתגר

יחידה 11 - אלגברה - הסתברות

יחידה 12 - גיאומטריה - משולשים - חזרה

יחידה 13 - גיאומטריה - משולשים - ישר זווית

יחידה 14 - גיאומטריה - מקבילית

יחידה 15 - גיאומטריה - מקביליות מיוחדות: מלבן, מעוין וריבוע

יחידה 16 - גיאומטריה - טרפז 

יחידה 17 - גיאומטריה - קטע אמצעים 

קטע אמצעים - תרגילים

בחינות