נוסחאות זהב-01.png

35182 (801)

שאלון ראשון (25%) - מתמטיקה - 3 יח"ל

נושאי לימוד
פרק 1: אלגברה ובעיות מילוליות
פרק 2: גרפים, סדרות חשבוניות וטריגונומטריה במישור
פרק 3: סטטיסטיקה והסתברות

 

פרטני, בזוג או קבוצה קטנה

שאלוני הבגרות ופתרונות

32 בחינות בגרות ופתרונות - 2009-2021

קורס 35182

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1 -  אלגברה

יחידה 2 - בעיות מילוליות

יחידה 3 - גרפים

יחידה 4 - סדרות חשבוניות

יחידה 5- טריגונומטריה במישור

יחידה 6 - סטטיסטיקה

יחידה 7 - הסתברות