מתמטיקה 

ביטוים אלגברה, חוקיות, אפס ואחד, חזקות ושורשים, מספרים מכוונים,  משוואות, בעיות מילוליות, מערכת צירים, פונקציה, הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב

כיתה ז'

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1  - סדר פעולות חשבון 

סדר פעולות חשבון - תירגול>

יחידה 2  - אלגברה - חוקיות

יחידה 3  - אלגברה - ביטויים אלגברים

יחידה 4 - אלגברה - אפס, אחד, חזקות ושורשים

יחידה 5 - אלגברה - מספרים מכוונים

יחידה 6 - משוואות

יחידה 7 - בעיות מילוליות

יחידה 8 - מערכת צירים

יחידה 9 - גיאומטריה - הגדרות 

יחידה 10 - חישוב שטחים והיקפים - משולש ומלבן

 חישוב שטחים והיקפים - תרגילים  >

יחידה 11 - הסתברות  -  יעלה בקרוב

הסתברות  - תרגילים >

יחידה 12 - סטטיסטיקה  -  יעלה בקרוב

סטטיסטיקה - תרגילים >

יחידה 13 - צורות מרחביות  -  יעלה בקרוב

צורות מרחביות - תרגילים >

בחינות