מתמטיקה 

אלגברה, חוקיות, משוואות, בעיות מילוליות, מערכת צירים, פונקציה, הסתברות וסטטיסטיקה, גיאומטירה והנדסת המרחב

כיתה ז'

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1  - סדר פעולות חשבון 

סדר פעולות חשבון - תירגול>

יחידה 2  - אלגברה - חוקיות

יחידה 3  - אלגברה - ביטויים אלגברים

יחידה 4 - אלגברה - מספרים מכוונים

יחידה 5 - משוואות

משוואות - תרגילים >

יחידה 6 - בעיות מילוליות

בעיות מילוליות - תרגילים >

יחידה 7 - מערכת צירים

יחידה 8 - גיאומטריה - הגדרות 

גיאומטריה הגדרות- תרגילים >

יחידה 9 - חישוב שטחים והיקפים

יחידה 10 - הסתברות

יחידה 11 - סטטיסטיקה

סטטיסטיקה - תרגילים >

יחידה 12 - צורות מרחביות