נוסחאות זהב-01.png

35382 (803)

שאלון שלישי (40%) - מתמטיקה - 3 יח"ל

נושאי לימוד
פרק 1: בעיות מילוליות, גיאומטריה אנליטית
פרק 2: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בעיות קיצון

 

פרטני, בזוג או קבוצה קטנה

שאלוני הבגרות ופתרונות

32 בחינות בגרות ופתרונות - 2009-2021

שאלוני הבגרות 2021 ופתרון >

2021

שאלוני הבגרות 2020 ופתרון >

2020

שאלוני הבגרות 2015-19 ופתרון >

2015-19 

שאלוני הבגרות 2009-14 ופתרון >

2009-14 

קורס 35382

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1 -  בעיות מילוליות

בעיות מילוליות - 382 - הסבר ותרגילים >

יחידה 2 - גיאומטריה אנליטית

אנליטית -  382 - הסבר ותרגילים >

יחידה 3 - גיאומטריה אנליטית - מעגל

בעיות מילוליות 382 - הסבר ותרגילים

יחידה 4 - חשבון דיפרנציאלי - פולינום

פולינום - 382 - הסבר ותרגילים >

יחידה 5 - חשבון דיפרנציאלי - פ. רציונאלית

פ. רציונאלית -  382 - הסבר ותרגילים

יחידה 6 - חשבון דיפרנציאלי - שורש

פ. שורש -  382 - הסבר ותרגילים

יחידה 7 - חשבון אינטגרלי 

אינטגרל -  382 - הסבר ותרגילים

יחידה 8 - בעיות קיצון - בעיות גרפים

בעיות קיצון - גרפים -  382 - הסבר ותרגילים

יחידה 9 - בעיות קיצון - בעיות גאומטריות

בעיות קיצון - גאומטריות -  382 - הסבר ותרגילים