35382 (803)

שאלון שלישי (40%) - מתמטיקה - 3 יח"ל

נושאי לימוד
פרק 1: בעיות מילוליות, גיאומטריה אנליטית
פרק 2: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי, בעיות קיצון

 

פרטני, בזוג או קבוצה קטנה

שאלוני הבגרות ופתרונות

32 בחינות בגרות ופתרונות - 2009-2021

קורס 35382

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1 -  בעיות מילוליות

יחידה 2 - גיאומטריה אנליטית

יחידה 3 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

יחידה 3 - בעיות קיצון