נוסחאות זהב-01.png

35381 (802)

שאלון שני (35%) - מתמטיקה - 3 יח"ל

נושאי לימוד
פרק 1: אלגברה, גרפים וסדרות
פרק 2: טריגונומטריה במישור ובמרחב
פרק 3: סטטיסטיקה, הסתברות והתפלגות נורמלית ובעיות גדילה ודעיכה

 

פרטני, בזוג או קבוצה קטנה

שאלוני הבגרות ופתרונות

32 בחינות בגרות ופתרונות - 2009-2021

שאלוני הבגרות 2021 ופתרון >

2021

שאלוני הבגרות 2020 ופתרון >

2020

שאלוני הבגרות 2015-19 ופתרון >

2015-19 

שאלוני הבגרות 2009-14 ופתרון >

2009-14 

קורס 35381

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1 -  אלגברה

יחידה 2 - גרפים

יחידה 3 - סדרות

יחידה 4 - טריגונומטריה במישור ובמרחב

יחידה 5- סטטיסטיקה

יחידה 6 - הסתברות והתפלגות נורמלית

יחידה 7 - בעיות גדילה ודעיכה