top of page

אנגלית

החל משנת הלימודים הראשונה בכל שיעור
יתווסף משפט שאלה ותשובה שימושי,

 

לדוגמה:
?What's your name מה שמך?
?Where do you live איפה אתה גר?
?How are you מה שלומך?


ימים ושעות החוג:
יום א׳
 16:45 קבוצה  - 1מתחילים
 17:45 קבוצה  - 2מתחילים
יום ב'
 16:45 מתקדמים
יום ה'
 16:45קבוצה  3מתחילים/ מתקדמים

השיעור הקבוצתי
הלימוד בקבוצה משפר את הדינמיקה,
מאפשר משחקי תפקידים והצגות בין כל
משתתפי הקבוצה ויוצר עניין והנאה רבה
יותר בשיעור .
שינון וחזרה על החומר
הילדים יקבלו דפי עבודה שיהוו חזרה על
החומר הנלמד.
בכל שיעור נערכת חזרה על החומר הישן,
והילד מקבל תוספת על הידע הקודם שלו,
מתוך שימת דגש על הישגיו

בין נושאי הלימוד ברמת מתחילים:
Numbers מספרים, Colors צבעים,
משפחה Family, הגוף Our Body, חיות בחווה Farm Animals, מזון Food ועוד...

לימוד בשיטה בעלת אופי חווייתי, יצירתי,
קל לקליטה, ומלווה במגוון פעילויות מהנות.
השיטה מאפשרת לילדים לפתח מיומנויות
האזנה ודיבור דרך שירים, שיחות, סיפורים,
הצגות, תיאטרון בובות ומשחקים.
לאורך השנה ישולבו בחוג שיעורי מוזיקה
בליווי מורה לגיטרה ושיעורי יוגה ואומנות
בהדרכתם של מדריכים דוברי אנגלית.

מטרת הלימוד להקנות לילדים מגיל צעיר
מושגי יסוד בשפת האנגלית, היכרות עם
השפה, חיזוק הביטחון העצמי בשלבים
מתקדמים יותר בלימודיהם בביה"ס והקניית
מבטא נכון. כמו כן הלימוד מפתח יכולת ניהול
שיחת היכרות בסיסית עם דוברי אנגלית.

bottom of page