top of page

פיזיקה

משקל ומסה, אנרגיה, תרמו-דינמיקה, קינמטיקה, חוקי ניוטון, כוחות, זריקה אופקית, תנועה מעגלית 

דפי תרגילים והסבר 

 דף נוסחאות בפיזיקה -  לכתה ט'

יחידה 1  - מסה, משקל ואנרגית גובה ותנועה

יחידה 1  - מסה, משקל, אנרגית גובה ותנועה ומסלול החלקה - כיתה ט

יחידה 2  - נפילה חופשית - כיתה ט

יחידה 3  - תרמו דינמיק ומעברי חום - כיתה ט - חדש!

יחידה 3  - תרמו דינמיק ומעברי חום - כיתה ט - חדש!

bottom of page