יותר מהיר, יותר פשוט 
אתר ליצירת מבחנים ודפי עבודה במתמטיקה ובמקצועות שונים. האתר מאפשר לבנות מבחנים ודפי עבודה בקלות למורים ותלמידים, ניתן לעלות גם שאלות נוספות. האתר מכיל גם פתרונות ותשובות לחלק מהתרגילים והשאלות כל מה שנותר לכם להיכנס ולהקליד: שם, מייל, וסיסמה ואתם בתוך המערכת


למורים או תלמידים המעוניינים לעלות תרגילים או שאלות מוזמנים לפנות במייל 

office@guykoren.co.il