35482 (805)

שאלון שני (35%) - מתמטיקה - 4 יח"ל

נושאי לימוד
פרק 1: סדרות וטריגונומטריה במרחב
פרק 2: גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, מערכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה 

 

פרטני, בזוג או קבוצה קטנה

שאלוני הבגרות ופתרונות

32 בחינות בגרות ופתרונות - 2009-2021

קורס 35482

דפי הסבר ותרגול

יחידה 1 -  סדרות

יחידה 2 - טריגונומטריה במרחב

יחידה 3 - גדילה ודעיכה

יחידה 4 - חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות

יחידה 5- מעריכיות ולוגריתמיות

יחידה 6 - פונקציות חזקה