מתמטיקה 

פונקציה קווית, יחס, פרופורציה וקנה מידה, משוואת, מערכת משוואת, אחוזים, קטעים וזוויות, קווים מקבילים, חפיפית משולשים, משולש שווה שוקים, דלתון, דמיון משולשים.

כיתה ח'

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1  - פונקציות - משוואת הקו הישר

יחידה 2  - פונקציות - משוואת הקו הישר - מתקדם

יחידה 3  - אלגברה - יחס, פרופורציה וקנה מידה

יחידה 4 - אלגברה - משווואת ומערכת משוואות

יחידה 5 - אלגברה - אחוזים

אחוזים - תרגילים >

יחידה 6 - אלגברה - בעיות מילוליות

בעיות מילוליות - תרגילים >

יחידה 7 - גיאומטריה - זוויות וקטעים

יחידה 8 - גיאומטריה - קווים מקבילים

קווים מקבילים - תרגילים >

יחידה 9 - גיאומטריה- חפיפת משולשים

יחידה 10 - גיאומטריה - משולש שווה שוקים

יחידה 11 - גיאומטריה - דלתון

דלתון - תרגילים >

יחידה 12 - גיאומטריה - דימיון משולשים