מתמטיקה 

יסודי והכנה לכיתה לכיתה ז'

מספרים טבעיים, שברים, שבר עשרוני, אחוזים, גבהים, שטחים היקפים, תכונות גאומטריות, גופים במרחב, ממוצע, יחס, קנה מידה, אלגברה

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1  - מספרים טבעיים 

יחידה 2  - שבר פשוט ומעורב

יחידה 3  - שבר עשרוני

יחידה 4 - חלק יחסי ואחוזים

יחידה 5 - ממוצע

יחידה 6 - גבהים

יחידה 7 - שטחים והיקפים

יחידה 8 - זוויות

יחידה 9 - תכונות מצולעים

יחידה 10 - מעגל

יחידה 11 - גופים במרחב

יחידה 12 - סדר פעולות

יחידה 13 - חזקות

יחידה 14 - יחסים וקנה מידה

יחידה 15 - חוקיות