מתמטיקה 

חוקי חזקות, פירוק לגורמים, משוואות, בעיות מילוליות, הסתברות, פונקציה ריבועית, משולשים, מקביליות, מרובעים וקטע אמצעים 

כיתה ט'

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1 - אלגברה - חוקי חזקות

חוקי חזקות - הסבר >

יחידה 2 - אלגברה - שורשים וכתיב מדעי

שורשים וכתיב מדעי - הסבר

שורשים וכתיב מדעי - תרגילים >

יחידה 3 - אלגברה - פירוק לגורמים

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 4 - אלגברה - משוואות

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 5 - אלגברה - אחוזים

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 6 - אלגברה - בעיות מילוליות

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 7 - אלגברה - הסתברות

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 8 - אלגברה - פונקציה ריבועית

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 9 - אלגברה - פונקציה ריבועית מתקדם

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 10 - גיאומטריה - משולשים

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 11 - גיאומטריה - מקבילית

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 12 - גיאומטריה - מקביליות מיוחדות: מלבן, מעוין וריבוע

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 13 - גיאומטריה - טרפז ודלתון

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 14 - גיאומטריה - קטע אמצעים 

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 15 - תרגילי אתגר

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים

יחידה 16 - בחינות

חוקי חזקות - הסבר

חוקי חזקות - תרגילים