כיתה ט

אלגברה והסתברות

צימצום שברים

חזקות

משוואות

בעיות מילוליות

הסתברות

פירוק לגורמים

פונקציה ריבועית

פונקציה ריבועית

מעבר בין הצגות

פונקציה ריבועית מתקדם

פונקציה ריבועית בסיס

גיאומטריה

מעויין

 ריבוע ודלתון

טרפז

חזרה

מקבילית

מלבן

מבחנים

דפי הסבר