כיתה ח

אלגברה ויחס

מערכת משוואות ממעלה ראשונה

יחס ופרופורציה

משוואות

בעיות מליוליות

פונקציות קוויות -בסיס

פונקציות

שיפוע ומשוואת הישר

פונקציות קוויות- מתקדמים

סטטיסטיקה

הסתברות

הסתברות

משולש שווה שוקיים 

חפיפת משולשים  וקווים מקבילים

גאומטריה

זוויות וישירם מקבילים