פתרון בגרות במתמטיקה

5 יחידות לימוד

שאלון ראשון (60%) -35581

פרק 1: בעיות הספק ותנועה, סדרות והסתברות

פרק 2: גיאומטריה וטריגונומטריה

פרק 3: חקירה, אינטגרל ובעיות קיצון 

שאלון שני(40%) -35582

פרק 1: הנדסה אנליטית, הנדסת המרחב, וקטורים ומספרים מרוכבים

פרק 2: פונקציות לוגריתמיות, מעריכיות וגדילה ודעיכה