35481

שאלון ראשון (60%) 

פרק 1: בעיות מילוליות, גאומטריה אנליטית, הסתברות

פרק 2: גאומטריה וטריגונומטריה במישור

פרק 3: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

35482

שאלון שני (40%)

פרק 1: סדרות , טריגונומטריה במרחב
פרק 2: גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, מערכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה