פתרון בגרות במתמטיקה

4 יחידות לימוד

 

שאלון ראשון (60%) -35481

פרק 1: בעיות מילוליות, גאומטריה אנליטית, הסתברות

פרק 2: גאומטריה וטריגונומטריה במישור

פרק 3: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 

שאלון שני (40%) - 35482

פרק 1: סדרות , טריגונומטריה במרחב

פרק 2: גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, מערכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה