פתרון בגרות במתמטיקה

4 יחידות לימוד

שאלון ראשון (60%) -35481

פרק 1: אלגברה, גאומטריה אנליטית, הסתברות

פרק 2: גאומטריה וטריגונומטריה במישור

פרק 3: חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

 
 

שאלון שני(40%) -35482

פרק 1: סדרות , טריגונומטריה במרחב

פרק 2: גדילה ודעיכה, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי של פונקציות טריגונומטריות, פונקציות מערכיות ולוגריתמיות ופונקציות חזקה