3 יחידות

801/183

381/802

Fastest

כניסה

לפסט-טסט

382/803

 

דף נוסחאות 

חקירת פונקציה - פולינום

חקירת פונקציה - רציונאלי

הנדסה אנליטית - מרובעים

חקירת פונקציה פולינום רמת בגרות

הנדסה אנליטית מעגל

Fastest

כניסה

לפסט-טסט

35382 שאלוני בגרות 2019