מתמטיקה 

משוואות, נגזרת ומשיק, חקירת פונקצית פולינום, קשר בין גרף הנגזרת והפונקציה, פונקציית מנה, פ' אי רציונאלית, משפטי יחס במשולש, תלס, דימיון, שטחים, טריגונומטירה

כיתה י'

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1 - חזרה על נושאי הלימוד של כיתה ט  

יחידה 2 - אלגברה - משוואות דו ריבועיות ומשוואות מיוחדות

יחידה 3 - אלגברה - משווואות עם פרמטרים

יחידה 4 - אלגברה - משווואות אי רציונאליות

יחידה 5 - אלגברה - אי שוויון

יחידה 6 - פונקציות - הנגזרת ושיפוע המשיק לפונקציה

יחידה 7 - פונקציות - חקירת פונקציות פולינום

יחידה 7.1 - פונקציות - קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

יחידה 7.2 - פונקציות - פונקציה זוגית ואי זוגית + הזזות

יחידה 7.3 - פונקציות - פולינום, חקירה מלאה - שאלות סיכום

יחידה 8 - פונקציות - חקירת פונקציית מנה

יחידה 9 - פונקציות - חקירת פונקציית שורש

יחידה 10 - פונקציות - בעיות קיצון

יחידה 11 - גיאומטריה - חזרה

גיאומטריה - חזרה על כיתה ט- תרגילים

יחידה 12 - גיאומטריה - מפגש תיכונים במשולש

יחידה 13 - גיאומטריה - משפט תלס

יחידה 14 - גיאומטריה - משפט חוצה זווית

יחידה 15 - גיאומטריה - שטחים 

יחידה 16 - גיאומטריה - דמיון משולשים

דמיון משולשים - תרגילים

יחידה 17 - גיאומטריה - מעגל משפטי בסיס וזוויות

יחידה 18 - גיאומטריה - מעגל - זוויות 

יחידה 19 - גיאומטריה - מעגל - משיק

יחידה 20 - גיאומטריה - מעגל - חסום וחוסם 

מעגל - חוסם חסום - תרגול >

יחידה 21 - גיאומטריה - מעגל - חותכים

מעגל - חותכים - תרגול >

יחידה 22 - טריגונומטירה - משולש ישר זווית

יחידה 23 - טריגונומטריה - מ הסינוסים במשולש

יחידה 24 - טריגונומטריה - מ הקוסינוסים

טריגונומטריה - משפט הקוסינוסים - תירגול >

בחינות