מתמטיקה 

משוואות, נגזרת ומשיק, חקירת פונקצית פולינום, קשר בין גרף הנגזרת והפונקציה, פונקציית מנה, פ' אי רציונאלית, משפטי יחס במשולש, תלס, דימיון, שטחים, טריגונומטירה

כיתה י'

דפי תרגילים והסבר 

יחידה 1 - חזרה על נושאי הלימוד של כיתה ט  

חזרה על נושאי הלימוד של כיתה ט - הסבר >

יחידה 2 - אלגברה - משוואות דו ריבועיות ומשוואות מיוחדות

משוואות דו ריבועיות ומשוואות מיוחדות

יחידה 3 - אלגברה - משווואות עם פרמטרים

משוואות עם פרמטרים - הסבר

יחידה 4 - אלגברה - משווואות אי רציונאליות

משוואות אי רציונאליות - הסבר

יחידה 5 - אלגברה - אי שוויון

אי שוויון - הסבר

יחידה 6 - פונקציות - הנגזרת ושיפוע המשיק לפונקציה

הנגזרת ושיפוע המשיק לפונקציה - הסבר

יחידה 7 - פונקציות - חקירת פונקציות פולינום

חקירת פונקצית פולינום - הסבר

יחידה 8 - פונקציות - קשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת

קשר בין גרף הופנקציה והנגזרת - הסבר

קשר בין גרף הפונקציה והנגזרת- תרגילים

יחידה 9 - פונקציות - חקירת פונקציית מנה

חקירת פונקציית מנה - הסבר

חקירת פונקציית מנה - תרגילים

יחידה 10 - פונקציות - חקירת פונקציית שורש

חקירת פונקציית שורש - הסבר

יחידה 9 - פונקציות - בעיות קיצון

בעיות קיצון - הסבר

הסתברות - תרגילים

יחידה 10 - גיאומטריה - חזרה

גיאומטריה חזרה על כיתה ט' - הסבר

גיאומטריה - חזרה על כיתה ט- תרגילים

יחידה 11 - גיאומטריה - מפגש תיכונים במשולש

מפגש תיכונים במשולש - הסבר

יחידה 12 - גיאומטריה - משפט תלס

משפט תלס - הסבר

יחידה 13 - גיאומטריה - משפט חוצה זווית

משפט חוצה זווית - הסבר

יחידה 14 - גיאומטריה - שטחים 

שטחים - הסבר

יחידה 15 - גיאומטריה - דמיון משולשים

דמיון משולשים - הסבר

דמיון משולשים - תרגילים

יחידה 16 - גיאומטריה - מעגל משפטי בסיס וזוויות

מעגל משפטי בסיס וזוויות - הסבר

יחידה 19 - גיאומטריה - מעגל - זוויות 

מעגל  -משפטי זוויות - הסבר

יחידה 20 - גיאומטריה - מעגל - משיק

מעגל - משפטי משיק - הסבר

יחידה 21 - גיאומטריה - מעגל - חסום וחוסם 

מעגל חוסם וחסום - הסבר

מעגל - חוסם חסום - תרגול >

יחידה 22 - גיאומטריה - מעגל - חותכים

בחינות - הסבר

מעגל - חותכים - תרגול >

יחידה 23 - טריגונומטירה - משולש ישר זווית

בחינות - הסבר

יחידה 24 - טריגונמטירה - מ הסינוסים

בחינות - הסבר

טריגונומטירה - משפט הסינוסים - תירגול >

יחידה 25 - טריגונומטירה - מ הקוסינוסים

בחינות - הסבר

טריגונומטירה - משפט הקוסינוסים - תירגול >

בחינות